NADOGRADNJA E-POSLOVANJA FIRME GLASMIK D.O.O. - PODRUŽNICA MARIBOR

Glasmik d.o.o. - Podružnica Maribor je izabrana na javnom tenderu za: Uspostavljanje ili nadogradnju e-trgovine za kompaniju u periodu 2019-2022 „E-COMMERCE 2019-2022“

SVRHA OVOG PROJEKTA JE USPOSTAVITI ILI NADOGRADITI E-TRGOVINU


Clarico-Text-Image-1

U okviru projekta kompanija Glasmik d.o.o. - Filijala Maribor je sprovela četiri različite mere, koje će ojačati naše poslovanje i promociju na inostranim tržištima, a istovremeno olakšati komunikaciju sa našim kupcima. 


Mere su sledeće:

  • elektronska razmena sa partnerima

  • digitalizacija nastupa na sajmovima

  • veb stranica za strana tržišta

  • video za prodaju proizvoda

  • jačanje naših mogućnosti i obuka

Cilj ovog projekta je poboljšanje mogućnosti ulaska u globalne lance vrednosti i nova tržišta, jačanje naše međunarodne konkurentnosti za marketing, bolja i brža komunikacija sa stranim poslovnim partnerima, čineći prikupljanje i slanje informacija efikasnijim i poboljšati odnose sa čitavim lancem snabdevanja.

Očekivani rezultati su povećanje međunarodne konkurentnosti.

Ova operacija će se proizvoditi do oktobra 2020.


Više o projektima Evropskog fonda možete pročitati na http://www.eu-skladi.si

Poziv za tender za izbor operacija sprovodi se u okviru „Operativnog programa za sprovođenje evropske kohezione politike u periodu 2014-2020“, prioritetna os: „Povećanje međunarodne konkurentnosti za MSP“; prioritet ulaganja: „Razvoj i primena novih modela za MSP, posebno onih povezanih sa internacionalizacijom“; specifični cilj: „Povećanje međunarodne konkurentnosti za MSP“.
specific goal: "Increment of international competitiveness for SMEs".

„Investiciju sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija sa Evropskim fondom za regionalni razvoj“.

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo