Nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja Glasmik d.o.o. PE Maribor

Podjetje Glasmik d.o.o. PE Maribor je bilo izbrano na Javnem razpisu za: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

NAMEN PROJEKTA JE VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA


Clarico-Text-Image-1

V podjetju Glasmik d.o.o. PE Maribor smo v okviru projekta izvedli štiri različne ukrepe, s katerimi smo okrepili naše delovanje in promocijo na tujih trgih ter olajšali komunikacijo z našimi kupci.  


Ti ukrepi so:

  • elektronska izmenjava med partnerji

  • digitalizacija nastopov na sejmih

  • spletne strani za tuje trge

  • produktno prodajni video

  • krepitev kompetenc in usposabljanje


Cilj projekta je izboljšanje možnosti vstopa v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti našega poslovanja, izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, učinkovitejše pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšane odnosov v celotni dobavni verigi.

Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

Operacija se bo izvajala do oktobra 2020.


Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani
http://www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednosten naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«;specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
specific goal: "Increment of international competitiveness for SMEs".

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo