Krepitev digitalnih kompetenc podjetja Glasmik d.o.o. PE Maribor

Podjetje Glasmik d.o.o. PE Maribor je bilo izbrano na Javnem razpisu za: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen projekta je krepitev kompetenc na področju digitalnega poslovanja in industrije 4.0


Clarico-Text-Image-1

V okviru usposabljanja je izvajalec naročnika izobrazil na naslednjih področjih: 
    • industrije 4.0  in sicer tematike, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji
    • učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti
    • novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih), 
    • vzpostavljanje digitalnih delovnih mest,
    • predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev,
    • brezpapirno poslovanje,
    • prilagajanje novi regulativi
    • varnost in riziki digitalizacije
    • internet stvari
    • spletni marketing in družabni medijiCilj projekta je izboljšanje možnosti vstopa v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti našega poslovanja, izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, učinkovitejše pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšane odnosov v celotni dobavni verigi.

Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

Operacija se bo izvajala do oktobra 2020.


Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani
http://www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednosten naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«;specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
specific goal: "Increment of international competitiveness for SMEs".

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo