Prodaja
Solar Energy
Pilkington

Pilkington Group Limited je multinacionalna kompanija za proizvodnju stakla sa sjedištem u St. Helensu, Velika Britanija i je u 100% vlasništvu japanske NSG grupe.

Prije preuzimanja od strane NSG-a 2006. godine, to je bila nezavisna kompanija koja je kotirala na Londonskoj berzi  visoko i neko vrijeme je bila sastavni dio FTSE 100 indeksa.